• محبوب ساکت می ماند؟!

  ساکت می ماند؟!

  توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ اضافه شده در 1,097 بازدید / 1 پسند

  ساکت می ماند؟!بیانات مقام معظم رهبری درباره شیخ مصلح، شیخ زکزاکی در نیجریهکاری از معاونت تولید شبکه تبلیغtablightv.ir

  ویژه
 • محبوب اقدام و عمل 4

  اقدام و عمل 4

  توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ اضافه شده در 1,664 بازدید / 1 پسند

  اقدام و عمل 4بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاوتی(مدیریت منابع مالی وارده از بانک های خارجی)کاری از معاونت تولید شبکه تبلیغtablightv.ir

  ویژه
 • محبوب اقدام و عمل 3

  اقدام و عمل 3

  توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ اضافه شده در 1,795 بازدید / 1 پسند

  اقدام و عمل 3بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاوتی(در واردات تولید داخلی را ضعیف نکنیم)کاری از معاونت تولید شبکه تبلیغtablightv.ir

  ویژه
 • محبوب اقدام و عمل 2

  اقدام و عمل 2

  توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ اضافه شده در 1,389 بازدید / 1 پسند

  اقدام و عمل 2بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاوتی(زنده کردن تولید داخلی)کاری از معاونت تولید شبکه تبلیغtablightv.ir

  ویژه
 • محبوب اقدام وعمل

  اقدام وعمل

  توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ اضافه شده در 1,967 بازدید / 1 پسند

  اقدام وعمل بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاوتی (شناسایی،تمرکز،اولویت و برنامه ریزی)کاری از معاونت تولید شبکه تبلیغtablightv.ir

  ویژه
 • محبوب این مسئولیت رو بپذیرید

  این مسئولیت رو بپذیرید

  توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ اضافه شده در 981 بازدید / 1 پسند

  این مسئولیت رو بپذیریدبیانات مقام معطم رهبری خطاب به اهالی سینماکاری از معاونت تولید شبکه تبلیغtablightv.ir

  ویژه
 • محبوب !دولت محترم آقا با شماست

  !دولت محترم آقا با شماست

  توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ اضافه شده در 998 بازدید / 1 پسند

  !دولت محترم، آقا با شماستبیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون حمایت از گروه های خودجوش فرهنگیکاری از معاونت تولید شبکه تبلیغtablightv.ir

  ویژه
 • محبوب مادر همه

  مادر همه

  توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ اضافه شده در 1,105 بازدید / 1 پسند

  مادر همهتقدیم به همه مادران شهداکاری از معاونت تولید شبکه تبلیغtablightv.ir

  ویژه
 • محبوب آقا با شماست

  آقا با شماست

  توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ اضافه شده در 931 بازدید / 1 پسند

  آقا با شماستبیانات رهبر معظم انقلاب خطاب به جوانانکاری از معاونت تولید شبکه تبلیغtablightv.ir

  ویژه
 • محبوب اصلح

  اصلح

  توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ اضافه شده در 833 بازدید / 1 پسند

  اصلحسخنان مقام معظم رهبری در تبیین شاخصه های کاندیدای اصلحکاری از معاونت تولید شبکه تبلیغtablightv.ir

  ویژه
 • محبوب نقطه اساسی

  نقطه اساسی

  توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ اضافه شده در 662 بازدید / 1 پسند

  نقطه اساسیفرازی از سخنان مقام معظم رهبری پیرامون موضوع انتخاباتکاری از معاونت تولید شبکه تبلیغtablightv.ir

  ویژه
 • محبوب witness to the pain

  witness to the pain

  توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ اضافه شده در 1,338 بازدید / 1 پسند

  witness to the paina part of the leader of Islamic revolution's letter to western youtha Tablightv's productiontablightv.com