• 03:06 محبوب بیانات امام خامنه ای در مراسم دانش‌آموختگی دانشگاه علوم انتظامی

  بیانات امام خامنه ای در مراسم دانش‌آموختگی دانشگاه علوم انتظامی

  توسط reza اضافه شده در 1,434 بازدید / 0 پسند

  مسئولان باید به سردمداران فاسد رژیم آمریکا اثبات کنند که ملت ایران به برکت اسلام، زیر بار زور نمی‌رود. ملت ایران بر مواضع شرافتمندانه و قدرتمندانه‌ی خود خواهد ایستاد و در مسائل مهم مربوط به منافع ملی، عقب‌نشینی در قاموس جمهوری اسلامی معنی ندارد. زورگویی ه

  ویژه
 • محبوب خسارت محض

  خسارت محض

  توسط محمد علی محمدی اضافه شده در 914 بازدید / 0 پسند

  خسارت محضبیانات مقام معظم رهبری پیرامون برجامکاری از معاونت تولید شبکه تبلیغtablightv.ir

  ویژه
 • محبوب امام خامنه اي: ژن نمي توانيم را در ما تزريق کردند

  امام خامنه اي: ژن نمي توانيم را در ما تزريق کردند

  توسط مصطفی بابائی اضافه شده در 746 بازدید / 0 پسند

  بيانات امام خامنه اي در ديدار با نخبگان علمي جوان

  ویژه
 • محبوب بيانات رهبر انقلاب در ديدار مردم اصفهان

  بيانات رهبر انقلاب در ديدار مردم اصفهان

  توسط مصطفی بابائی اضافه شده در 637 بازدید / 0 پسند

  امام خامنه ای: من آن چیزی که نیاز امروز می دانم ایستادگی بر اصول نقلاب که همان وصیت نامه و بیانات امام است

  ویژه
 • محبوب حکام گراه سعودی

  حکام گراه سعودی

  توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ اضافه شده در 1,410 بازدید / 1 پسند

  فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون فاجعه منا کاری از معاونت تولید شبکه تبلیغ tablightv.ir

  ویژه
 • محبوب دریافتهای نامشروع

  دریافتهای نامشروع

  توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ اضافه شده در 1,407 بازدید / 1 پسند

  دریافتهای نامشروع سخنان مقام معظم رهبری پیرامون حقوق های نجومی کاری از معاونت تولید شبکه تبلیغ tablightv.ir

 • محبوب سوء ظن

  سوء ظن

  توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ اضافه شده در 1,634 بازدید / 1 پسند

  سوء ظنبیانات مقام معظم رهبری پیرامون جریان رسانه ای دشمنکاری از معاونت تولید شبکه تبلیغtablightv.ir

  ویژه
 • محبوب تنها راه حل فلسطین

  تنها راه حل فلسطین

  توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ اضافه شده در 1,453 بازدید / 1 پسند

  تنها راه حل فلسطینبیانات مقام معظم رهبری پیرامون مسئله فلسطینکاری از معاونت تولید شبکه تبلیغtablightv.ir

 • محبوب واسطه دشمن

  واسطه دشمن

  توسط اضافه شده در 1,443 بازدید / 1 پسند

  واسطه دشمنفرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون نفوذکاری از معاونت تولید شبکه تبلیغwww.tablightv.ir

  ویژه
 • محبوب هیچ غلطی

  هیچ غلطی

  توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ اضافه شده در 1,763 بازدید / 1 پسند

  هیچ غلطیفرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون آمریکا ومتحدانش کاری از معاونت تولید شبکه تبلیغwww.tablightv.ir

  ویژه
 • محبوب مجلس دولتی و مجلس ضد دولتی

  مجلس دولتی و مجلس ضد دولتی

  توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ اضافه شده در 1,311 بازدید / 1 پسند

  مجلس دولتی و مجلس ضد دولتیفرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون انتخابات کاری از معاونت تولید شبکه تبلیغwww.tablightv.ir

  ویژه
 • محبوب روز جمعه

  روز جمعه

  توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ اضافه شده در 1,582 بازدید / 1 پسند

  روز جمعهفرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون انتخابات کاری از معاونت تولید شبکه تبلیغwww.tablightv.ir

  ویژه