جدیدترین ها
اضافه شده در

 • 00:40 محبوب بنای کعبه

  بنای کعبه

  توسط a a اضافه شده در 1,725 بازدید / 1 پسند

  بانی کعبهحجت الاسلام والمسلمین پناهیان

 • 01:04 محبوب زیباترین زندگی

  زیباترین زندگی

  توسط a a اضافه شده در 1,150 بازدید / 1 پسند

  زیباترین زندگی انسانحجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان

 • 01:55 محبوب ظاهر شیعه

  ظاهر شیعه

  توسط a a اضافه شده در 1,393 بازدید / 1 پسند

  ظاهر شیعه چگونه باشد؟حجت الاسلام والمسلمین پناهیان

 • 01:33 محبوب یاسین در نماز زیارت

  یاسین در نماز زیارت

  توسط a a اضافه شده در 2,031 بازدید / 1 پسند

  یاسین در نماز زیارت امام رضا علیه السلامحجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان

 • 00:59 محبوب توجه به خدا

  توجه به خدا

  توسط a a اضافه شده در 2,356 بازدید / 1 پسند

  توجه به خدا ماوی با درک فیوضاتحجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان

  ویژه
 • 00:54 محبوب سوره فجر در مقام امام حسین

  سوره فجر در مقام امام حسین

  توسط a a اضافه شده در 1,565 بازدید / 1 پسند

  خطاب سوره فجر به امام حسین علیه السلام استحجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان

  ویژه
 • 01:14 محبوب شجاعت خصوصیت شهدا

  شجاعت خصوصیت شهدا

  توسط a a اضافه شده در 1,052 بازدید / 1 پسند

  شجاعت خصوصیت شهداستحجت الاسلام والمسلمین پناهیان

  ویژه
 • 00:45 محبوب شرمندگی نزد امام حسین

  شرمندگی نزد امام حسین

  توسط a a اضافه شده در 1,176 بازدید / 1 پسند

  شرمندگی جوان نزد امام حسین علیه السلامحجت الاسلام والمسلمین پناهیان

  ویژه
 • 00:35 محبوب شهید و بذل جان

  شهید و بذل جان

  توسط a a اضافه شده در 1,034 بازدید / 1 پسند

  شهید و بذل جان در راه خداحجت الاسلام والمسلمین پناهیان

 • 01:08 محبوب ثواب هدایت یک انسان

  ثواب هدایت یک انسان

  توسط a a اضافه شده در 1,460 بازدید / 1 پسند

  ثواب هدایت یک انسانحجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان

  ویژه
 • 01:02 محبوب روزی

  روزی

  توسط a a اضافه شده در 1,055 بازدید / 1 پسند

  روزی انسانحجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان

  ویژه
 • 01:11 محبوب روزی انسان وعده داده شده

  روزی انسان وعده داده شده

  توسط a a اضافه شده در 1,129 بازدید / 1 پسند

  روزی انسان را خدا وعده داده استحجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان

 • 01:54 محبوب روزه درمان طغیان

  روزه درمان طغیان

  توسط a a اضافه شده در 1,752 بازدید / 1 پسند

  روزه درمان طغیان انسانحجت الاسلام و المسلمین پناهیان

  ویژه
 • 00:32 محبوب ریا

  ریا

  توسط a a اضافه شده در 2,403 بازدید / 1 پسند

  ریاحجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان

  ویژه
 • 00:44 محبوب قرآن خواندن هیئیتی

  قرآن خواندن هیئیتی

  توسط a a اضافه شده در 1,033 بازدید / 1 پسند

  قرآن خواندن هیئتی به نیت امام حسسین علیه السلام

  ویژه
 • 00:37 محبوب قرآن درمان طغیان

  قرآن درمان طغیان

  توسط a a اضافه شده در 982 بازدید / 1 پسند

  قرآن طغیان را درمان می‌کندحجت الاسلام و المسلمین پناهیان

  ویژه
 • 00:36 محبوب مقام عالم

  مقام عالم

  توسط a a اضافه شده در 2,260 بازدید / 1 پسند

  مقام عالمحجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان

 • 00:48 محبوب رضای امام حسین به مشیت الهی

  رضای امام حسین به مشیت الهی

  توسط a a اضافه شده در 2,927 بازدید / 1 پسند

  رضای امام حسین علیه السلام به مشیت الهیحجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان

 • 00:51 محبوب ارزش ما و دنیا

  ارزش ما و دنیا

  توسط a a اضافه شده در 1,398 بازدید / 1 پسند

  تفاوت ارزش ما و دنیاحجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان

  ویژه
 • 00:54 محبوب خصوصیت هیئتی

  خصوصیت هیئتی

  توسط a a اضافه شده در 1,177 بازدید / 1 پسند

  خصوصیت هیئتی قرائت قرآنحجت الاسلام و المسلمین پناهیان

  ویژه
 • 01:20 محبوب مقام خدیجه

  مقام خدیجه

  توسط a a اضافه شده در 1,598 بازدید / 1 پسند

  مقام خدیجه در نزد خداحجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان

 • 00:30 محبوب کمی زاد و توشه

  کمی زاد و توشه

  توسط a a اضافه شده در 929 بازدید / 1 پسند

  کمی زاد و توشه برای سفر آخرتحجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان

  ویژه
 • 01:14 محبوب جایگاه انسان

  جایگاه انسان

  توسط a a اضافه شده در 1,385 بازدید / 1 پسند

  جایگاهانسان چیست؟حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان

  ویژه
 • 00:20 محبوب غم مسلمین

  غم مسلمین

  توسط a a اضافه شده در 778 بازدید / 1 پسند

  مسلمان باید غم مسلمین داشته باشدحجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان

  ویژه
 • 01:20 محبوب قلب قرآن

  قلب قرآن

  توسط a a اضافه شده در 973 بازدید / 1 پسند

  یاسین قلب قرآنحجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان

  ویژه
 • 01:35 محبوب دوراندیشی دستور دین

  دوراندیشی دستور دین

  توسط a a اضافه شده در 2,200 بازدید / 1 پسند

  دوراندیشی دستور دین به انسان است.حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان

  ویژه
 • 01:44 محبوب استغنا سبب طغیان انسان

  استغنا سبب طغیان انسان

  توسط a a اضافه شده در 1,055 بازدید / 1 پسند

  استغنا سبب طغیان در انسان استحجت الاسلام و المسلمین پناهیان

  ویژه
 • 01:18 محبوب انسان بنیان الله

  انسان بنیان الله

  توسط a a اضافه شده در 1,122 بازدید / 1 پسند

  انسان بنیان الله است و ملعون است کسی که آن را منهدم کندحجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان

  ویژه
 • 01:28 محبوب فاصله تا کرمان

  فاصله تا کرمان

  توسط a a اضافه شده در 1,027 بازدید / 1 پسند

  فاصله تا کرمانحجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان

  ویژه
 • 01:44 محبوب استغنا سبب طغیان انسان

  استغنا سبب طغیان انسان

  توسط a a اضافه شده در 1,427 بازدید / 1 پسند

  استغنا سبب طغیان انسان می‌گرددحجت الاسلام و المسلمین پناهیان

  ویژه
 • 02:52 محبوب آرزوی دیدار حضرت زهرا قبل از شهادت

  آرزوی دیدار حضرت زهرا قبل از شهادت

  توسط a a اضافه شده در 1,502 بازدید / 1 پسند

  ارزوی دیدار حضرت زهرا سلام الله علیها فبل از شهادتحجت الاسلام و المسلمین پناهیان

 • 00:48 محبوب استغنا و اثر آن بر طغیان انسان

  استغنا و اثر آن بر طغیان انسان

  توسط a a اضافه شده در 1,162 بازدید / 1 پسند

  احساس استغنا سبب طغیان در انسان استحجت الاسلام و المسلمین پناهیان

 • 00:39 محبوب دیدار با امام زمان در لحظه شهادت

  دیدار با امام زمان در لحظه شهادت

  توسط a a اضافه شده در 1,566 بازدید / 1 پسند

  دیدار شهید با امام زمان عج الله در لحظه شهادتحجت الاسلام و المسلمین پناهیان

 • 01:12 محبوب چرا گناه؟

  چرا گناه؟

  توسط a a اضافه شده در 1,004 بازدید / 1 پسند

  ما که مفری نداریم چرا گناه کنیم؟حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان

  ویژه
 • 01:04 محبوب درمان طغیان

  درمان طغیان

  توسط a a اضافه شده در 984 بازدید / 1 پسند

  درمان طغیان در انسانحجت الاسلام و المسلمین پناهیان

  ویژه
 • 00:48 محبوب بذل جان امام حسین

  بذل جان امام حسین

  توسط a a اضافه شده در 1,207 بازدید / 1 پسند

  بذل جان کردن امام حسین علیه‌السلام برای خداحجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان

  ویژه
 • 00:35 محبوب آثار پیری

  آثار پیری

  توسط a a اضافه شده در 984 بازدید / 1 پسند

  آثار پیری در انسانحجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان

 • 00:36 محبوب آثار طغیان

  آثار طغیان

  توسط a a اضافه شده در 1,536 بازدید / 1 پسند

  آثار طغیان در انسانحجت الاسلام و المسلمین پناهیان

 • 01:24 محبوب عمل به قرآن

  عمل به قرآن

  توسط a a اضافه شده در 1,051 بازدید / 1 پسند

  باید به دستورات قرآن عمل کنیمحجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان

 • 01:20 محبوب احترام شهید به مادر

  احترام شهید به مادر

  توسط a a اضافه شده در 1,325 بازدید / 1 پسند

  احترام در نزد شهداحجت الاسلام و المسلمین پناهیان

 • 01:26 محبوب ادب امام حسین علیه‌السلام به پدر

  ادب امام حسین علیه‌السلام به پدر

  توسط a a اضافه شده در 1,479 بازدید / 1 پسند

  احترام به پدر نزدائمه علیهم السلامحجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان

 • 01:37 محبوب لزوم دعا برای تعجل در فرج

  لزوم دعا برای تعجل در فرج

  توسط محمد علی محمدی اضافه شده در 1,054 بازدید / 1 پسند

  لزوم دعا برای تعجل در فرج امام زمان عج الله ظهوره حضرت آیت الله العظمی بهجت

 • 02:29 محبوب خمس

  خمس

  توسط محمد علی محمدی اضافه شده در 1,364 بازدید / 1 پسند

  حکایتی از زبان حضرت آیت الله العظمی بهجت درباره خمس دادن تجار (مرحوم کلباسی)

 • 04:53 محبوب نظر حضرات آیات بهجت وجوادی درباره اشک

  نظر حضرات آیات بهجت وجوادی درباره اشک

  توسط محمد علی محمدی اضافه شده در 1,347 بازدید / 1 پسند

  نظر حضرات آیات بهجت وجوادی درباره اشک

 • 01:49 محبوب سلام وتهیت خدا به حضرت اباعبدالله

  سلام وتهیت خدا به حضرت اباعبدالله

  توسط محمد علی محمدی اضافه شده در 981 بازدید / 1 پسند

  سلام وتهیت خدا به حضرت اباعبدالله علیه السلام حضرت آیت الله العظمی بهجت

 • 01:24 محبوب سید محمد حسین طباطبائی و آیت الله بهج

  سید محمد حسین طباطبائی و آیت الله بهج

  توسط محمد علی محمدی اضافه شده در 2,072 بازدید / 1 پسند

  سید محمد حسین طباطبائی و آیت الله العظمی بهجت

 • 03:23 محبوب شعرخوانی آیت الله العظمی لطف الله صافی

  شعرخوانی آیت الله العظمی لطف الله صافی

  توسط محمد علی محمدی اضافه شده در 1,244 بازدید / 1 پسند

  شعرخوانی آیت الله العظمی لطف الله صافی در وصف حضرت رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها

 • 01:30 محبوب دیدار مقام معظم رهبری با آیت الله مرو

  دیدار مقام معظم رهبری با آیت الله مرو

  توسط محمد علی محمدی اضافه شده در 1,672 بازدید / 1 پسند

  دیدار مقام معظم رهبری با آیت الله مروارید در حاشیه افتتاح ظریح حضرت رضا علیه السلام

 • 08:09 محبوب جملات ناب علامه جعفری

  جملات ناب علامه جعفری

  توسط محمد علی محمدی اضافه شده در 2,302 بازدید / 1 پسند

  جملات ناب علامه جعفری

 • 00:18 محبوب رنج گل را بلبل کشید و برگ گل را باد برد

  رنج گل را بلبل کشید و برگ گل را باد برد

  توسط محمد علی محمدی اضافه شده در 2,646 بازدید / 1 پسند

  شعر خوانی علامه محمد تقی جعفری