در باره ما

شبکه تبلیغ، شبکه ای جهت نشر فرهنگ و معارف حقه شیعه اثنی عشری است

مبلغ گرامی

شما طلبه ومبلغ محترم می توانید سخنرانی های (صوتی-تصویری) خود را دراین شبکه بارگذاری کنید تا دیگر مبلغین وکاربران محترم این شبکه بتوانند از سخنرانی های شما استفاده نمایند وهمچنین  ما را در تبلیغ و ترویج معارف اهلبیت علیه السلام یاری دهید

 

کاربر گرامی

شما می توانید از میان سخنرانی ها و مداحی سخنوران و مداحان مورد علاقه خود کلیپ هایی را انتخاب کرده و در این شبکه بارگذاری کنید تا دیگر کاربران بتوانند از آنها استفاده کنند امید است که این حرکت به امر تبلیغ دین در فضای مجازی کمک کرده باشد  انشاء الله

شبکه تبلیغ شیعه

tablightv.ir