آیت الله اشرفی شاهرودی

4,996 بازدید - 1 پسند
آیت الله اشرفی شاهرودی

حضرت آیت الله حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی فرزند مرحوم آیت الله حاج شیخ آقا بزرگ اشرفی در سال 1354 ه. ق مصادف با سال 1314 شمسی در مشهد متولد شدند و پس از گذراندن دوره ابتدایی در شاهرود وارد حوزه علمیه شده و 2 سال در مدرسه علمیه بازار شاهرود بخش کوچکی از مقدمات را نزد عالمان آن دیار گذراندند .
سپس به مشهد عزیمت کرده و به مدت 7 سال از محضر عالمانی چون ادیب نیشابوری ، آیت الله حاج میرزا احمد مدرس ، آیت الله حاج شیخ عبد النبی کجوری ، آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی ، آیت الله حاج شیخ کاظم دامغانی و آیت الله حاج میرزا جواد آقا تهرانی استفاده نموده و پس از تلمذ از محضر آیت الله العظمی میلانی در خارج فقه و اصول در سال 1336 شمسی راهی نجف می شوند و بمدت 17 سال از محضر عالمانی همچون آیت الله العظمی خوئی ، حضرت امام خمینی (ره) ، آیت الله العظمی شاهرودی ، آیت الله حکیم و آیت الله حاج شیخ حسین حلی کسب فیض نموده و به تدریس مشغول می شوند . سپس با کوله باری از علم و دانش درسال 1353 شمسی به شاهرود برگشته و در طی 10 سال حوزه علمیه آن دیار را سامان بخشیده و در سال 1363 شمسی به مشهد عزیمت می کنند .
پس از ورود به مشهد مشغول به تدریس سطوح عالی حوزه شده و پس از چند سال اقامت ، درس خارج فقه واصول و رجال را شروع می کنند که بحمدالله تا کنون ادامه داشته است .
معظم له دارای اجازه ی اجتهاد از بعضی از اساتیدشان می باشند و هم اکنون نیز یکی از علما و اساتید مبرز خارج حوزه علمیه مشهد بشمار می روند .