حجت الاسلام و المسلمین میر باقری

2,414 بازدید - 2 پسند
حجت الاسلام و المسلمین میر باقری

حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد مهدي ميرباقري
متولد: ۱۳۴۰

ايشان در سال ۱۳۴۰ در شهر قم متولد شد. ايشان دروس متعدد حوزوي را از محضر بزرگان و اساتيد مبرّز حوزه علميه قم فرا گرفتند. از مهم ترين اساتيد ايشان در فقه و اصول حضرات آيات جواد تبريزي، وحيد خراساني، زنجاني و سبحاني و در منطق و فلسفه حضرات آيات حسن زاده آملي، جوادي آملي و مصباح يزدي را مي توان نام برد.
ايشان در حال حاضر همراه با مسئوليت دفتر فرهنگستان علوم اسلامي، به تدريس درس خارج اصول در حوزه و انجام پژوهشهاي بنيادين در منطق، فلسفه، روش علوم و معارف اسلامي اشتغال دارند.
افزون بر فعاليتهاي ياد شده نامبرده نشست ها و سخنراني هاي علمي متعددي در زمينه هاي روش شناسي، فلسفه، فلسفه علوم، غرب شناسي، معارف اسلامي، سيره ائمه و تحليل مسائل فرهنگي اجتماعي در مجامع حوزوي و دانشگاهي داشته اند.