نتایج جستجو: "درسهايي از قرآن"


 • 04:15 محبوب نفاق عامل فساد

  نفاق عامل فساد

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,730 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 11 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع نفاق عامل فساد

  ویژه
 • 05:21 محبوب برخورد با نيش زبان ها

  برخورد با نيش زبان ها

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,902 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 12 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع نحوه برخورد با نيش زبان ها

  ویژه
 • 05:29 محبوب هدايت اولياي خدابرمنافقان

  هدايت اولياي خدابرمنافقان

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,641 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 13 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع بي اثري ارشاد و هدايت اولياي خدا بر منافقان. در فرهنگ قرآن تسليم حق نشدن سفاهت است.

  ویژه
 • 04:40 محبوب ايمان دروغين منافقان

  ايمان دروغين منافقان

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,684 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 14 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع ايمان دروغين منافقان و عدم اعتماد به هر اظهار ايمان

  ویژه
 • 06:33 محبوب برخوردخداوندبا گنهکاران

  برخوردخداوندبا گنهکاران

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,806 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 15سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع سنت مهلت دادن خداوند و نحوه برخورد خداوند با گنهکاران

  ویژه
 • 07:04 محبوب سود و زيان در قرآن

  سود و زيان در قرآن

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,462 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 16 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع سود و زيان در قرآن و منافق ضلالت را با هدايت معامله مي کند

  ویژه
 • 07:54 محبوب ترسيم وضعيت منافقان

  ترسيم وضعيت منافقان

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,785 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 17 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي، با موضوع مثالي ترسيم وضعيت منافقان، استفاده منافقان از نار براي رسيدن به نور

  ویژه
 • 03:46 محبوب نفاق مانع درک حقايق

  نفاق مانع درک حقايق

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,612 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 18 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع نفاق مانع درک حقايق

  ویژه
 • 04:57 محبوب منافقان غرق درمشکلات ونگراني ها

  منافقان غرق درمشکلات ونگراني ها

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,402 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 19 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع منافقان غرق در مشکلات و نگراني ها

  ویژه
 • 06:36 محبوب حيراني منافقان درمسيرحرکت

  حيراني منافقان درمسيرحرکت

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,759 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 20 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع حيراني منافقان در مسير حرکت

  ویژه
 • 16:55 محبوب نردبان تکامل بشر

  نردبان تکامل بشر

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,563 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 21 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع نردبان تکامل بشر، نحوه عبادت کردن، چرا نماز بخوانيم، انواع نماز

  ویژه
 • 10:54 محبوب اشاره به نعمتهاي خداوند

  اشاره به نعمتهاي خداوند

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,407 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 22 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع اشاره به نعمتهاي خداوند

  ویژه