نتایج جستجو: "درسهايي از قرآن"


 • 09:15 محبوب ياد نعمت هاي خداوند

  ياد نعمت هاي خداوند

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,524 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 47 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع ياد نعمت هاي خداوند، معناي برتري و فضيلت بني اسرائيل

  ویژه
 • 10:37 محبوب معاد، شفاعت

  معاد، شفاعت

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,675 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 48 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع معاد، شفاعت

  ویژه
 • 10:00 محبوب نعمت آزادي

  نعمت آزادي

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 2,083 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 49 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع نعمت آزادي، شکنجه و آزار و اذيت بني اسرائيل توسط فرعونيان

  ویژه
 • 04:15 محبوب شکافته شدن رود نيل

  شکافته شدن رود نيل

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,598 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 50 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع معجزه شکافته شدن رود نيل و نجات يافتن قوم بني اسرائيل و غرق شدن فرعونيان

  ویژه
 • 03:31 محبوب گوساله پرست شدن مردم

  گوساله پرست شدن مردم

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,684 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 51 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع رفتن حضرت موسي(ع) به کوه طور و گوساله پرست شدن مردم، عوامل سقوط جامعه بني اسراييل

  ویژه
 • 06:19 محبوب باز بودن راه توبه

  باز بودن راه توبه

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,698 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 52 و 53 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع باز بودن راه توبه حتي براي گناه شرک، عفو الهي زمينه اي براي شکر گزاري، کتب آسماني بيانگر حق و مايه افتراق آن از باطل هستند، اختيار و آزادي انسان

  ویژه
 • 09:10 محبوب حکم ارتداد قتل است

  حکم ارتداد قتل است

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,793 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 54 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع ارتداد، حکم ارتداد قتل است، اجراي حدود الهي، گرچه به قتل انسان باشد به نفع او است

  ویژه
 • 08:22 محبوب رجعت

  رجعت

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,622 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 55 و 56 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع رجعت، تقاضاي عجيب بني اسراييل از حضرت موسي(ع) براي ديدن خداوند

  ویژه
 • 06:31 محبوب نعمتهاي خداوند

  نعمتهاي خداوند

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,301 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 57 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع نعمتهاي خداوند به بني اسراييل بعد از سرگردان شدن در بيابان تيه

  ویژه
 • 05:59 محبوب دستورخداوند به بني اسراييل

  دستورخداوند به بني اسراييل

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,754 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 58 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع دستور خداوند به بني اسراييل براي ورود به بيت المقدس، تأمين معاش مردم مقدم بر فرمان به عبادت

  ویژه
 • 07:23 محبوب قهر و عذاب کيفر

  قهر و عذاب کيفر

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,430 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 59 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع قهر و عذاب کيفر تحريفگران قوانين الهي

  ویژه
 • 09:59 محبوب (ع)طلب آب کردن موسي

  (ع)طلب آب کردن موسي

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,184 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 60 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع طلب آب کردن حضرت موسي(ع) از خداوند براي قومش، انبياء در فکر تأمين نيازهاي مادي مردم هم هستند، قوانين طبيعت، محکوم اراده خداوند است، سبب ساز و سبب سوز بودن خداوند، توزيع عادلانه

  ویژه