نتایج جستجو: "nتفسير"


 • 08:06 محبوب تفسير قرآن كريم

  تفسير قرآن كريم

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,989 بازدید / 1 پسند

  مقدمه اي در مورد تفسير قرآن كريم توسط حجت الاسلام محسن قرائتي

  ویژه
 • 04:32 محبوب کفر و کافران

  کفر و کافران

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,863 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 6 سوره بقره با موضوع کفر و کافران

  ویژه
 • 08:02 محبوب قلبها در قرآن و ويژگيها

  قلبها در قرآن و ويژگيها

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,654 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 7 سوره بفره با موضوع مهر خوردن بر قلب کافران و انواع قلبها در قرآن و ويژگيها

  ویژه
 • 06:57 محبوب ويژگي هاي منافقان

  ويژگي هاي منافقان

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,919 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 8 سوره بقره با موضوع ويژگي هاي منافقان

  ویژه
 • 07:01 محبوب نيرنگ کارمنافقان

  نيرنگ کارمنافقان

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,739 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 9 سوره بقره با موضوع خدعه و نيرنگ کار منافقان، آثار نيرنگ به صاحب نيرنگ باز مي گردد

  ویژه
 • 04:57 محبوب نفاق مرضي روحي

  نفاق مرضي روحي

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 2,409 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 10 سوره بقره، با موضوع نفاق مرضي روحي است و اصل انسان دل و روح اوست

  ویژه
 • 04:15 محبوب نفاق عامل فساد

  نفاق عامل فساد

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,708 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 11 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع نفاق عامل فساد

  ویژه
 • 05:21 محبوب برخورد با نيش زبان ها

  برخورد با نيش زبان ها

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,886 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 12 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع نحوه برخورد با نيش زبان ها

  ویژه
 • 05:29 محبوب هدايت اولياي خدابرمنافقان

  هدايت اولياي خدابرمنافقان

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,623 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 13 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع بي اثري ارشاد و هدايت اولياي خدا بر منافقان. در فرهنگ قرآن تسليم حق نشدن سفاهت است.

  ویژه
 • 04:40 محبوب ايمان دروغين منافقان

  ايمان دروغين منافقان

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,667 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 14 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع ايمان دروغين منافقان و عدم اعتماد به هر اظهار ايمان

  ویژه
 • 06:33 محبوب برخوردخداوندبا گنهکاران

  برخوردخداوندبا گنهکاران

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,784 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 15سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي با موضوع سنت مهلت دادن خداوند و نحوه برخورد خداوند با گنهکاران

  ویژه
 • 07:54 محبوب ترسيم وضعيت منافقان

  ترسيم وضعيت منافقان

  توسط سید رضا حسینی اضافه شده در 1,765 بازدید / 0 پسند

  تفسير آيه 17 سوره بقره توسط حجت الاسلام محسن قرائتي، با موضوع مثالي ترسيم وضعيت منافقان، استفاده منافقان از نار براي رسيدن به نور

  ویژه